SI TË BËHESH NJË AGJENT IMOBILIAR I SUKSESSHËM

Profesioni i agjentit imobiliar  konsiderohet si një ndër  profesionet më atraktive  kjo për faktin e të ardhurave që realizohen përmes  këshillimit dhe ndërmjetësimit të transaksioneve me objekt pasuritë e paluajtshme. E ndërsa në Shqipëri ende nuk ka një infrastrukturë ligjore që të rregullojë statusin e agjenteve imobiliare, në shumë vende të zhvilluara ky është një profesion që gjen rregullim specifik ligjor, sa i përket kualifikimit profesional apo dhe vetë aktivitetit të ndërmjetësimit (shiko për më gjërë artikullin “Loja pa rregulla e Agjensive Imobiliare” http://realpas.al/blog/24/loja-pa-rregulla-e-agjensive-imobiliare ). Megjithatë, profesioni i Agjentit Imobiliar ka marrë një rëndësi të vecantë vitet e fundit edhe në vendin tonë. Për të qënë i sukseshëm në ushtrimin e këtij profesioni, duhet që së pari ta duash punën që bën, t’i dedikosh kohën e mjaftueshme, jo rrallëherë edhe më shumë, dhe t’i përkushtohesh me vullnetin e mire që do t’i arrish te gjitha qëllimet që i ke vënë vetes në këtë rrugëtim professional.


Në vijim po ju parashtrojmë 9 këshilla që do t’i vijnë në ndihmë suksesit tuaj si agjent imobiliar.


Së pari, bindu që je lindur për të qënë agjent imobiliar. Sigurohu që nuk e ke zgjedhur këtë profesion vetëm për hir të të ardhurave që ofron. Nëse nuk ke aftësi për të ndërtuar marrdhënie të forta dhe të frytshme me klientët, për të lidhur kontrata, për të menaxhuar punën me shitësit dhe blerësit, atëherë hiq dore. Ky nuk është profesioni yt.


Ky është një profesion që kërkon kohë dhe përkushtim. Nuk është një punë që mund të bëhet part-time, nuk mund ta konsideroni si një hobi tuajin, prandaj bëjeni tuajin këtë profesion vetëm nëse i përkushtoheni plotësisht.