Investimi në pasuri të paluajtshme mund të jetë i suksesshëm, por në të njëjtën kohë paraqet një sërë sfidash të cilat duhet të merren në konsideratë.Investimi në pasuri të paluajtshme është një biznes sfidues i cili kërkon njohuri, talent, organizim dhe këmbëngulje.

Zakonet e investitorëve të suksesshëm

Investimi në pasuri të paluajtshme mund të jetë i suksesshëm, por në të njëjtën kohë paraqet një sërë sfidash të cilat duhet të merren në konsideratë.Investimi në pasuri të paluajtshme është një biznes sfidues i cili kërkon njohuri, talent, organizim dhe këmbëngulje. Gjithashtu duhet një mendje e zgjuar dhe tepër inovative për t'u bërë i suksesshëm në këtë arenë shumë konkurruese. Shumica e investitorëve që investojnë në pasuri të paluajtshme e bëjnë këtë me synimin për të arritur sukses. Por çfarë duhet për të qenë një investitor i suksesshëm i pasurive të paluajtshme? Brian Tracy, një autor dhe sipërmarrës i famshëm, tha: "Njerëzit e suksesshëm janë vetëm ata që zhvillojnë zakone të suksesshme.Suksesi në pasuri të paluajtshme ka të bëjë më pak me atë që investoni dhe më shumë me zakonet dhe parimet që përdorni kur investoni.

Investitorët e suksesshëm të pasurive të paluajtshme që shohim sot mund të duken sikur i kanë të gjitha së bashku,por rrugëtimi i tyre drejt suksesit ka kaluar padyshim përmes rrugës së dijes dhe dështimeve.

Më poshtë po ju prezantojmë disa prej zakoneve më efetkive të investitorëve të suksesshëm të pasurive të paluajtshme.

 

1.Planifikimi

Investitorët e pasurive të paluajtshme duhet t'i qasen aktiviteteve të tyre si profesionistë të biznesit në mënyrë që të vendosin dhe të arrijnë qëllime afatshkurtra dhe afatgjata. Kryerja e një plani biznesi është një ide e mirë, pasi ai gjithashtu i lejon investitorët të vizualizojnë pamjen e madhe, gjë që i ndihmon të mbajnë fokusin në qëllimet e rëndësishme dhe jo në ndonjë pengesë të vogël.Investimi në pasuri të paluajtshme mund të jetë i ndërlikuar dhe kërkues, dhe një plan solid mund t'i mbajë investitorët të organizuar dhe në detyrë. Pasi të keni një pronë, ndërtesë, shtëpi ose ndonjë tjetër  pasuri të paluajtshme, merrni kohë për t'u ulur dhe për të bërë një plan inevestimi  për pronën.

Në këtë planifikim biznesi investitorët duhet të jenë të kujdesshëm që të njohin të gjitha ngjarjet që kanë të bëjnë me tregun e pasurive të palujtshme. Ju do të shqyrtoni çdo cep të tregut, cilat seksione janë në kulmin e zhvillimit, cilat seksione janë ngadalësuar dhe më e rëndësishmja, ku qëndrojnë mundësitë më të mira për zhvillimin e biznesit. Planifikimi është i rëndësishëm për të përcaktuar ato projekte investimi të cilat meritojnë vëmendje të posaçme nisur nga kushtet specifike në të cilat vlerësohen në tregun imobiliar, të cilat konsiderohen strategjike për zgjerimin e portofolit të pasurive të paluajtshme.

 

2. Njihni tregun

Investitorët e suksesshëm të pasurive të paluajtshme përpiqen të përfitojnë njohuri të thella për tregjet e tyre të zgjedhura, të tilla si fokusimi në një rajon të caktuar gjeografik dhe fokusimi në pronat rezidenciale kundrejt atyre komerciale. Mbajtja nën vëzhgim e tendencave aktuale,si për shembull zakonet e shpenzimeve të konsumatorëve, normat e interesit bankar,shkallën e papunësisë etj, i lejon investitorët e pasurive të paluajtshme të analizojnë kushtet specifike të tregut imobiliar dhe të planifikojnë investimet për të ardhmen. Kjo analizë e hollësishme  u mundëson atyre të parashikojnë se kur  dhe si mund të ndryshojnë tendencat apo parametra të caktuar në tregun imobiliar duke krijuar oportunitete strategjike investimi në një sektor të caktuar brenda këtij tregu.

 

3. Mos shkoni drejt investimeve te verbëra

Investitorët e suksesshëm të pasurive të paluajtshme nuk hyjnë kurrë në një investim të verbër. Ata edukojnë veten në çdo aspekt të asaj strategjie investimi duke parë në mënyrë të kujdesshme të gjitha mundësitë dhe rreziqet e mundshme të investimit. Arsimi formal nuk është i domosdoshëm, por edukimi i plotë se si të investohet në atë lloj pasurie të paluajtshme është i detyrueshëm. Mos harroni - të mësuarit nuk duhet të ndalet. Edukoni vazhdimisht veten, apo merrni pjesë në evente që krijojnë ura bashkëpunimi mes entiteteve të ndryshme tregëtare kombëtare apo ndërkombëtare për të mbështetur njohuritë tuaja të vazhdueshme për investimin në pasuri të paluajtshme.

 

4. Jini të ndershëm

Të qenit i sinqertë shkon shumë kur bëhet fjalë për suksesin tuaj të investimit në pasuri të paluajtshme. Ndërtimi i besimit midis biznesit tuaj dhe rrethit profesional është thelbësor për të ndërtuar ura partneriteti me bashkëpuntorë dhe investitorë të ndryshëm. Sa më shumë t'ju besojnë, aq më shumë ka gjasa që të keni shitje të mira të suksesshme dhe qiramarrës nga muaji në muaj. Shumica e investitorëve të suksesshëm të pasurive të paluajtshme mbajnë standarde të larta etike.

 

5. Bazojeni biznesin tuaj në fakte, jo në emocione

Një tjetër zakon i thjeshtë i pasurive të paluajtshme të suksesshme është aftësia për të ndarë emocionet nga biznesi juaj. Investitorët e suksesshëm bëjnë investime dhe blerje bazuar në fakte dhe njohuri të tregut jo në gjëra që ata ndjejnë apo shpresojnë. Emocionet dhe aftësia jonë për t'i kuptuar dhe për t'i përdorur me të vërtetë ato, përbëjnë një pjesë thelbësore të jetës sonë, duke përfshirë jetën tonë në punë. Por në çdo shoqëri të suksesshme, emocionet nuk kanë vend në procesin e vendimmarrjes. Vendimet, sado të vogla apo të mëdha qofshin, duhet të merren vetëm në bazë të të dhënave faktike dhe pa asnjë paragjykim apo emocion.Është e domosdoshme që vendimet, veçanërisht ato në situata stresuese, të merren në një mendje të qetë dhe të ftohtë. Nëse lejoni që emocionet të marrin kontrollin, probabiliteti është i lartë që të merret një vendim i gabuar.

 

6. Krijoni kritere investimi dhe fokusohuni në to

Investimi si proces ka karakter personal. Asnjë investitor nuk ka saktësisht të njëjtat qëllime, kërkesa për kthim ose preferencë investimi. Investitorët e suksesshëm të pasurive të paluajtshme krijojnë kritere specifike investimi përpara se të investojnë, të cilat i përdorin për t'i ndihmuar ata të identifikojnë nëse një mundësi investimi, kompani ose pronë është e vlefshme. Disa kritere udhëzuese janë:

-Kthimi: A është i pranueshëm një kthim nga investimi prej 6%, apo keni nevojë për një kthim më të lartë si 10%, 15%, ose më shumë? A keni një normë minimale ku do të blini; për shembull, do të shikoni vetëm pronat me një normë kufiri prej 8% ose më të lartë?

-Kohëzgjatja e investimit: Sa shpejt dëshironi që investimi juaj të kthehet? Gjashtë muaj ose më pak, një vit, dy vjet, apo jeni të gatshëm të prisni më gjatë për një kthim më të lartë?

-Toleranca ndaj rrezikut: Sa rrezik jeni të gatshëm të merrni përsipër?

-Vendndodhja: Ku dëshironi të investoni? Cilat janë tregjet e synuara?

-Karakteristikat e pronës:Çfarë lloj investimesh synoni? Prona komerciale apo pasuri të paluajtshme banimi? Cilat janë karakteristikat e pronave që synoni? Dëshironi prona ku mund të shtoni investim apo ato që janë tashmë të përfunduara?

Përcaktoni kriteret tuaja realiste të investimit dhe fokusohuni në to.

 

7. Tregoni kujdesin e plotë në lidhje me informacionin

Një zakon tjetër i rëndësishëm i investitorëve të suksesshëm të pasurive të paluajtshme është aftësia e tyre për të kryer kujdes të plotë në marrjen e të gjithë informacionit të nevojshëm. Investitorët e suksesshëm bëjnë pyetje rreth investimit, kryejnë projeksione, inspektojnë pronën ose investimin dhe llogarisin rreziqet. Ata identifikojnë problemet e mundshme dhe përdorin informacionin që mbledhin gjatë analizës së tyre të duhur për të përcaktuar se cilat investime janë mundësi të mira dhe cilat jo.

 

8. Ngrini një skuadër

Askush nuk di gjithçka. Investitorët e suksesshëm të pasurive të paluajtshme i njohin pikat e forta dhe të dobëta të tyre, duke përdorur pikat e forta të të tjerëve për të kompensuar fushat e tyre të dobësisë. Ata përdorin njohuritë dhe përvojën e ekspertëve të tillë si avokatë, agjentë imobiliare, kontabilistë, kontraktorë ose kompani të menaxhimit të pronave. Ndërtoni ekipin tuaj duke u lidhur me profesionistë vendas.

 

9. Drejtoni investimet tuaja si një biznes

Dallimi më i madh midis një investitori dhe një shoqërie investimi më të madhe dhe të suksesshme është mënyra se si kryhet investimi. Shumë investitorë të rinj të pasurive të paluajtshme fillojnë karrierën e tyre të investimit duke e vendosur veten si pronar, menaxher prone, menaxher blerjeje, tregtar dhe kontabilist.Investitorët e suksesshëm të pasurive të paluajtshme u japin detyra të tjerëve, duke i drejtuar investimet e tyre si një biznes.Ndërsa mund të jeni në gjendje të bëni disa detyra që lidhen me pronën nuk është gjithmonë e këshillueshme që të jeni ju personi që duhet ta bëjë atë.Bëni një hap prapa dhe ndërtoni një biznes investimi që mund të rritet, të zgjerohet dhe të funksionojë pa prezencën tuaj të përditshme.

 

Pavarësisht perceptimit se investimi në pasuri të paluajtshme është një mënyrë e lehtë drejt pasurimit, ai është, në fakt, një biznes sfidues që kërkon ekspertizë, planifikim dhe fokus.Për më tepër, për shkak se biznesi rrotullohet rreth njerëzve, investitorët përfitojnë në afat të gjatë duke vepruar me integritet dhe duke treguar respekt për bashkëpunëtorët dhe klientët.Gjithashtu zhvillimi i një biznesi afatgjatë investimi në pasuri të paluajtshme kërkon aftësi, përpjekje dhe një qasje strategjike për zhvillimin dhe zgjerimin e vazhdueshëm të portofolit të pasurive të paluajtshme.

REALPAS ju vjen në ndihmë në rrugën tuaj drejt investimit në pasuri të paluajtshme duke ju ofruar një këshillim strategjik lidhur me oportunitete të ndryshme që mundësojnë zgjerimin e portofolit tuaj në pasuri të paluajtshme.

Mos hezitoni të na kontaktoni në numrat tonë të kontaktit apo përmes të gjitha rrjeteve tona sociale.