MENAXHIM I PASURIVE TË PALUAJTSHME

MENAXHIM I PASURIVE TË PALUAJTSHME

  • Menaxhim i pasurive të paluajtshme

     

    Keni një pasuri të paluajtshme por nuk keni kohë dhe mundësi të kujdeseni për të?

     

    Jetoni jashtë vendit dhe e keni të pamundur që të kujdeseni për pasuritë e paluajtshme që ju zotëroni? Realpas ju vjen në ndihmë me një shërbim gjithëpërfshirës të menaxhimit të pasurisë së paluajtshme, i cili mbulon përfaqësimin e interesave tuaj në marrdhënien kontraktore me qeradhënësin/qeramarrësin, ofrimin e asistences teknike për të gjitha dëmtimet që mund ti shkaktohen ambientit tuaj gjatë periudhës së qerasë, shlyerjen e të gjitha detyrimeve fiskale që lidhen me pronën. REALPAS vjen me një eksperiencë disa vjecare në këtë fushë dhe aktualisht menaxhon në mënyrë efikase që prej vitit 2012 të gjitha pasuritë komerçiale pranë ALPAS BUSSINES CENTER  në Tiranë.