METODAT MË EFEKTIVE TË MARKETIMIT TË PASURIVE TË PALUAJTSHME

 

Marketingu është ai proçes shoqëror dhe menaxhues, përmes të cilit individët dhe grupet përfitojnë atë që kanë nevojë dhe që dëshirojnë, përmes krijimit, ofrimit dhe këmbimit të produkteve të vlefshme me të tjerët.” (Philip Kotler)

 

Në industrinë imobiliare, instrumentet që konsulentët imobiliarë zgjedhin të përdorin çdo ditë në punën e tyre për të marketuar pasuritë e paluajtshme, luajnë një rol kyç në arritjen e objektivave dhe realizimin me sukses të transaksioneve. Çfarë është më e rëndësishme kur marketojmë një pronë nuk është numri i metodave të marketimit, por sa efektive janë ato për arritjen e rezultateve.

 

 

Gjatë proçesit të planifikimit të fushatave të marketingut është e rëndësishme që të merren në analizë karakteristikat identifikuese të klienteve potencialë ndaj të cilëve drejtohet fushata, dhe përzgjedhja e instrumentit të duhur të marketingut, i cili krijon impaktin e duhur për tërheqjen e atyre ofertave që janë të nevojshme për realizimin e transaksioneve.

 

 

Dëshirojmë të ndajmë me ju disa prej metodave më efikase për marketimin apo promovimin e pasurive të paluajtshme si më poshtë vijon.

 

 

Ndërtoni një website profesional.

 

 

Në ditët e sotme mënyra më e mirë e marketimit të produkteve/shërbimeve është marketimi dixhital. Instumenti më efikas është padyshim një website profesional me anë të të cilit poston dhe promovon prona të ndërthurura me foto, video, përshkrim të saktë, konçiz dhe atraktiv.

 

 

Influenca përmes rrjeteve sociale.

 

 

Në industrinë imobiliare, është thelbësore paraqitja e lëvizjeve, progresit dhe sigurisht shitjeve më të mira. Është e padiskutueshme tashme që rrjetet sociale i japin entiteteve private apo shtetërore çdo ditë e më tepër, një mundësi të jashtëzakonshme për të zgjeruar rrethin e tyre të influences tek publiku i gjërë. Mediat sociale krijojnë komunitete jo tregje. Pjesa më e madhe e blerësve nuk kërkojnë shtëpinë e tyre të ëndërrave, kërkojnë shtëpinë më të mirë dhe që i përshtatet më së miri interesave dhe pritshmërive të tyre. Ofrojuni klientëve shtëpinë më të mirë që ata kërkojnë, nëpërmjet postimeve në llogaritë tuaja në rrjetet sociale instagram, facebook, linkedin etj. Në këtë mënyrë, puna juaj është më efektive, marrëdhëniet tuaja janë më të forta dhe performanca e shërbimeve të tua rritet ndjeshëm.

 

 

Marketoni nëpërmjet email.

 

 

Kjo është një tjetër metodë efikase dhe shumë e rëndësishme. Kjo sepse ke mundësi të zgjedhësh specifikisht audiencën së cilës do t’i ofrosh një pronë për ta parë. Në këtë mënyrë ti mund të kontaktosh të parët ata të cilët mund të kenë interes për pronën për shkak të aktivitetit që kryejnë apo profesionit që kanë.

 

 

Marketoni nëpërmjet mediave të shkruara apo audiovizive.

 

 

Mediat e shkruara, televizioni dhe radio flasin gjithnjë për tregun imobiliar. Bashkëpunimi me to është mënyrë efektive për marketimin e biznesit tuaj imobiliar apo pronave të paluajtshme që dëshironi të shisni/të blini. Duhet synuar bashkëpunimi me një media lokale, e cila gëzon popullaritet në  publik.

 

 

Dërgoni fizikisht broshura në rezidenca banimi apo qendra biznesi.

 

 

Kjo është një nga metodat klasike të marketimit megjithate ende mbetet ndër më efektivet. Krijoni broshura profesionale dhe me një paraqitje sa më dinjitoze për t’i dërguar ato nëpër komplekse rezidenciale apo qendra biznesi. Në këtë mënyrë do të rritet ndjeshëm numri i klietëve tuaj potencialë.

 

 

Takimet ballë për ballë sigurisht gjenerojnë më shumë të ardhura.

 

 

Zhvilloni sa më shumë takime të drejtëpërdrejta me klientët tuaj. Në fushën imobiliare, njerëzit shpesh janë të prirur të blejë tek dikush që atyre u pëlqen dhe të cilët kanë mundësi të flasin me të personalisht. Takimet ballë për ballë në shumicën e rasteve, premtojnë shanse më të mëdha për të mbyllur një transaksion.

 

 

Marketoni nëpërmjet eventeve apo panaireve.

 

 

Krijimi i eventeve është një metodë shumë e mirë për të takuar kliente potenciale. Njerëzit në përgjithësi duan një arsye për të kërkuar diçka në treg, njësoj ndodh dhe në tregun imobiliar. Eventet dhe panairet janë arsyeja përfekte për t’u zgjuar atyre interesin për një produkt apo shërbim.

 

 

Marketimi B2B.

 

 

Marketimi business-to-business është një praktikë shumë e mirë e përdorur nga individët dhe nga organizatat (përfshirë bizneset komerciale, qeverinë apo institucione të tjera private e publike.) Kjo i mundëson bizneseve të shesin produktet apo shërbimet e tyre te kompanitë e tjera apo organizatat qeveritare, të cilat i rishesin ose i përdorin për të përmbushur nevojat e biznesit të tyre. Ky lloj marketimi ka ndjeshëm impakt sidomos në industrinë imobiliare.

 

 

Nëse po mendoni që biznesit tuaj t'i jepni një tjetër dimension, bëjeni tani! Nuk ka asnjë pengesë, asnjë limit për sa kohë që inteligjenca, imagjinata dhe krijimtaria e njeriut është e pakufishme. Mjafton të gjeni mënyrën e duhur për të promovuar punën tuaj. Investoni kohë, kosto dhe ide për një marketing brilant sepse një marketing i mirë bën që një kompani të duket e zgjuar, një marketing shumë i mirë bën që klientët tuaj të ndihen të zgjuar