Blog Listimet

 • 2024-05-14

Pse duhet të investoni në pasuri të paluajtshme në Rivierën Shqiptare

Plazhet e mahnitshme dhe turizmi në rritje do të thotë se vlerat e pronave pritet të rriten. Zbuloni pse investimi në pasuritë e paluajtshme në Rivierën Shqiptare është një ide e shkëlqyer.

 • 2024-04-16

Menaxhimi i riskut në investimin në pasuri të paluajtshme

Investimi në pasuri të paluajtshme ofron potencial fitimprurës, por shoqërohet me rreziqe të shumëllojshme. Menaxhimi i këtyre rreziqeve është thelbësor për të siguruar suksesin dhe ruajtjen e investimeve afatgjata.

 • 2023-04-14

TRENDET KRYESORE NË INDUSTRINË E PASURIVE TË PALUAJTSHME PËR VITIN 2023

Panorama e pasurive të paluajtshme vazhdon të ndryshojë në mënyrë të qëndrueshme, e ndikuar nga një varg faktorësh që variojnë nga përparimet teknologjike, deri te ndryshimet e normave shoqërore. Në këtë mjedis dinamik, janë shfaqur disa tendenca që po formojnë të ardhmen e real-estate.

 • 2022-11-25

Investimi në Pasuritë e Paluajtshme në kohë krize. A është e mundur?

Inflacioni i lartë dhe ngadalësimi i tregtisë e investimeve ka bërë që këtë vit të përballemi me një krizë financiare. Pavarësisht kësaj, ne ju tregojmë se pse investimi në pasuri të paluajtshme gjatë kësaj periudhe është mënyra më e mirë për të mbrojtur sasinë tuaj të parave nga zhvlerësimi.

 • 2021-12-03

Zakonet e investitorëve të suksesshëm

Investimi në pasuri të paluajtshme mund të jetë i suksesshëm, por në të njëjtën kohë paraqet një sërë sfidash të cilat duhet të merren në konsideratë.Investimi në pasuri të paluajtshme është një biznes sfidues i cili kërkon njohuri, talent, organizim dhe këmbëngulje.

 • 2021-09-16

Investimi në Pasuri të Paluajtshme vs. Investimi në Aksione

Investimi është mënyra e alokimit të burimeve, zakonisht të parave, në mënyrë që në një të ardhme të gjenerohen të ardhurave ose fitime.

 • 2021-06-25

Metoda e investimit: Flipping

Flipping është një strategji investimi përmes të cilës një investitor blen pasuri të paluajtshme me një çmim të ulët dhe më pas kryen investime shtesë për përmirsimin e kushteve të pronës në mënyrë që ta rishesë atë në tregun imobiliar me një çmim më të lartë.

 • 2021-06-25

Investimi pasiv në pasuri te paluajtshme

Investimi pasiv në pasuri të paluajtshme është një lloj investimi ku ju mund të krijoni të ardhura pa shpenzuar shumë kohë në menaxhimin e përditshëm të pronës. Investimet pasive në pasuri të paluajtshme nuk kërkojnë domosdoshmërsiht një menaxhim ditor të vazhdueshëm nga ana e investitorit.

 • 2021-06-25

Teknologjia dhe ndikimi i saj në Real Estate

Teknologjia ka prekur pothuajse çdo industri në ditët e sotme – shërbimet financiare, transportin,telekomunikacionin, bujqësinë dhe shumë më tepër. Pasuritë e paluajtshme nuk bëjnë përjashtim.Risitë teknologjike në fushën e pasurive të patundshme po zhvillohen me hapa të shpejtë çdo vit.

 • 2021-06-25

Quo Vadis ? Çfarë Dikton Preferencat e Investitorëve në 2021?

Të parashikosh të ardhmen mund të duket sfiduese në një botë si kjo e sotmja, e cila është pushtuar në cdo cep nga ndikimi negativ që solli me vete pandemia e Covid 19 dhe të gjitha mutacionet shoqëruese të saj.

 • 2021-06-25

Format e reja të investimit në pasuri të paluajtshme : REITs

Real Estate Investment Trust ose e njohur si REIT është një shoqëri tregtare që zotëron, menaxhon ose financon pasuri të patundshme që sjellin të ardhura.

 • 2021-06-25

PARADOKSI I TREGUT GLOBAL IMOBILIAR

“Pse Çmimet e Shtëpive vijojnë të rriten në të gjithë botën , pavarësisht situatës së vështirë ekonomike?”

 • 2021-06-25

Projektligji “Për Menaxhimin e Integruar të zonës bregdetare 2020”.

Menaxhim i integruar i zonës bregdetare konsiderohet procesi i zbatimit të koordinuar të politikave të ndryshme, të cilat kanë ndikim në zonën bregdetare. Këto politika përfshijnë planifikimin, zbatimin dhe kontrollin e ndërtimeve.

 • 2021-06-25

Ndikimi i Pandemisë COVID 19 në Tregun e Pasurive të Paluajtshme

Situata emergjente që po kalon vendi dhe mbarë bota do të reflektohet padyshim edhe në tregun imobiliar.

 • 2021-06-25

NJË GUIDË E SHKURTËR MBI INVESTIMET NË 2020

Sipërmarrja në ditët e sotme është një ndër levat kryesore të rritjes ekonomike. Kapitali human dhe sjellja sipërmarrëse klasifikohen si dy ndër indikatorët më të rëndësishëm të rritjes dhe zhvillimit ekonomik botëror.

 • 2021-06-25

RIVLERËSIMI I PASURIVE TË PALUAJTSHME

Rivlerësimi është një instrument ligjor dhe fiskal që ka për qëllim përcaktimin e vlerës fiskale të pasurive të paluajtshme në përputhje me indikatorët e tregut imobiliar. Taksa e pasurisë është krijuar si një taksë "ad valorem", që do të thotë se është një taksë e bazuar në vlerën e pasurisë.

 • 2021-06-25

Sigurimi i Pasurive të Paluajtshme

Çdo njeri gjatë gjithë jetës së tij, me vetëdije apo pa vetëdije ekspozohet ndaj rreziqeve të ndryshme të cilat mund të sjellin pasoja nëgative në pasuritë e paluajtshme që zotëron etj.

 • 2021-06-25

NDIKIMI I FORCAVE MADHORE NË TREGUN IMOBILIAR

Pas tërmetit të 26 Nëntorit Tirana është shndërruar në vendin më të kërkuar për banim.Tërmetet e njëpasnjëshme që kanë goditur vendin tonë që prej shtatorit të këtij viti,kanë pasur një impakt të rëndësishëm në kërkesën dhe ofertën që gjendet në tregun imobiliar.

 • 2019-08-18

INVESTIMI NË TOKAT BUJQËSORE NË SHQIPËRI DHE PROBLEMATIKAT.

INVESTIMI NË TOKAT BUJQËSORE NË SHQIPËRI DHE PROBLEMATIKAT.

 • 2019-08-18

SHTËPITË ME ZERO ENERGJI – BANESAT E SË ARDHMES.

SHTËPITË ME ZERO ENERGJI – BANESAT E SË ARDHMES.

 • 2019-08-18

RINOVIMI I PASURIVE TË PALUAJTSHME

RINOVIMI I PASURIVE TË PALUAJTSHME

 • 2019-08-18

PASURITË E MBIVLERËSUARA. SI TI DALLOJMË?

PASURITË E MBIVLERËSUARA. SI TI DALLOJMË?

 • 2019-08-18

SHPRONËSIMI PËR INTERES PUBLIK SI KUFIZIM I SË DREJTES SË PRONËSISË

SHPRONËSIMI PËR INTERES PUBLIK SI KUFIZIM I SË DREJTES SË PRONËSISË

 • 2019-08-18

TARIFAT, TAKSAT DHE TATIMET E KALIMIT TE SË DREJTËS SË PRONËSISË MBI PASURITË E PALUAJTSHME

TARIFAT, TAKSAT DHE TATIMET E KALIMIT TE SË DREJTËS SË PRONËSISË MBI PASURITË E PALUAJTSHME

 • 2019-08-18

VLERËSIMI I PASURIVE TË PALUAJTSHME

VLERËSIMI I PASURIVE TË PALUAJTSHME

 • 2019-08-18

Strategjia për investime fitimprurëse në Pasuri te Paluajtshme

Strategjia për investime fitimprurëse në Pasuri te Paluajtshme

 • 2019-08-18

ZHVILLIMI I TREGUT TË PASURIVE TË PALUAJTSHME.

ZHVILLIMI I TREGUT TË PASURIVE TË PALUAJTSHME.

 • 2019-08-18

ZHVILLONI KARRIERËN TUAJ NË FUSHËN E SHITJEVE

ZHVILLONI KARRIERËN TUAJ NË FUSHËN E SHITJEVE

 • 2019-08-18

ARTI I NEGOCIMIT

ARTI I NEGOCIMIT

 • 2019-08-18

GABIMET QË DUHET TË SHMANGIM KUR SHESIM NJË PASURI TË PALUAJTSHME

GABIMET QË DUHET TË SHMANGIM KUR SHESIM NJË PASURI TË PALUAJTSHME